top of page
 • Palvelunimike suomeksi
  Isännöinti tekee asumisesta vaivatonta ja pitää asumiskustannukset kohtuullisina. Tarjoamme isännöintipalveluita sekä kokonaisvaltaisesti että erikseen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Isännöinti on kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on asumisyhteisöissä vastata kiinteistöhallintoon ja kiinteistön ylläpitoon liittyvistä toiminnoista ja palveluista. Tämä sisältää kiinteistönomistajan velvoitteiden täyttämisen (toimeksiannon mukaan), tuki- ja oheispalvelujen tarjoamisen sekä kuluttajapalvelujen välityksen. Isännöintipalvelun järjestää isännöitsijä, joka täyttää asunnonomistajien yhtiökokouksen päätösten mukaiset omistajien velvollisuudet. Isännöitsijä on henkilö, joka järjestää seuraavat asiat: 1. Asunnonomistajien yhtiökokoukset 1.1. Kokouskutsun valmistelu ja lähettäminen 1.2. Yhtiökokousten järjestäminen ja johtaminen 1.3. Kokousten puheenjohtajuus ja pöytäkirjan tekeminen 1.4 Taloussuunnitelman laatiminen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.5. Korjaussuunnitelmien laatiminen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 2. Yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpano 3. Huolto- ja/tai korjaustarjousten ottaminen 4. Asunnon hoidon edellyttämän kertaluonteisen työn järjestäminen 5. Korjaustöiden ja omistajavalvonnan järjestäminen 6. Velallisten kanssakäyminen 6.1. Viestintä velallisten kanssa 6.2. Muistutusten laatiminen ja välittäminen velallisille 6.3. Kanteen nostamiseen tarvittavien asiakirjojen valmistelu ja toimittaminen 7. Sopimukset 7.1. Sopimusten valmistelu 7.2. Sopimusmuutosten valmistelu ja virallistaminen 7.3. Sopimusten tekeminen 7.3. Sopimusrekisterin ylläpito 7.4 Sopimusten hallinta (esim. jätehuoltosopimus) 7.5 Sopimushallinto 8. Asuntoyhtiön jäsenrekisteri 8.1. Jäsenrekisterin pitäminen 8.2. Asunnonomistajista tiedustelut Kiinteistörekisteriosastolta 9. Yleiset mittarilukemat 9.1. Yleisten vesi- ja lämmitys (sähkö) -lukemien kerääminen 9.2. Mittarilukemien toimittaminen palveluntarjoajille 10. Jätekuljetuksen järjestäminen 11. Vesi- ja viemäröintipalvelujen järjestäminen 12. Asuntovakuutuksen järjestäminen 13. Lisäpalvelujen järjestäminen 14. Lainaasiakirjojen laatiminen ja käsittely 15. Vastaaminen talon asukkaiden suullisiin ja kirjallisiin tiedusteluihin 16. Asukkaiden neuvontapalvelu 17. Asunnonomistajien edustaminen (valtuuksien rajoissa) kolmansien osapuolten edessä 18. Tiedonkulun järjestäminen asunnonomistajille asuntoon liittyvissä asioissa 19. Rakennuspassin pitäminen 20. Kerrostalon hallinnon ja hoidon vastaanotto/siirto 21. Asukkaiden vastaanotto 22. Menettely valitusten ja työjärjestyksen rikkomusten käsittelyssä Näiden hallinnollisten palvelupisteiden täyttämisen laajuus ja toteutus riippuu asunnonomistajien yhtiökokouksen päätöksistä ja niiden sisällöstä. Palvelun hinta sovitaan asiakkaan toiveiden mukaan ja asiakkaalle toimitetun hintatarjouksen perusteella.
 • Kunnallisjärjestelmien huoltopalvelut
  Teknisten järjestelmien ylläpitopalvelu sisältää: Lämmitysjärjestelmän valvonta ja reagointi, säätö, päälle- ja poiskytkentä, kertasiivous ennen lämmitysjaksoa. Ilmanvaihtojärjestelmän valvonta ja hälytys reagointi, suodattimen vaihto kerran vuodessa, käyttötavan säätö 2x vuodessa, tarvittaessa yhteys maahantuojaan tai myyjään Vesi- ja viemäriverkoston huolto ja kunnossapito Sprinklerijärjestelmien huolto ja hoito Huollamme myös katot, savupiiput, sadevesijärjestelmät, ilmanvaihtohormit, fonolukot ja talon yleisrakentaminen. Palvelun hinnasta sovitaan.
 • 24 tunnin hätäpalvelu
  Hätäpuhelin: +372 55 666 811 Vastaus onnettomuuden tai häiriön sattuessa (onnettomuuden luonteesta riippuen) mahdollisimman pian, viimeistään 2 tunnin kuluessa sopimusasiakkaiden ilmoituksen vastaanottamisesta. Asiakkaille, joilla on voimassa oleva hätäpalvelusopimus, ei ole lähtömaksua! Asiakkaalla on kertaluonteinen lähtömaksu 12,50 euroa plus alv; Keilan kaupungin ulkopuolella olevilta asiakkailta on poistumismaksu 25 euroa plus alv
 • Siivouspalvelu - sisä- ja ulkosiivous
  Siivouspalvelu sisältää kerrostalon yleisten tilojen ja talon ympäristön huollon sekä kiinteistön kunnossapidon. Sisäsiivous - porraskäytävien ja muiden julkisten tilojen kuiva- ja märkäsiivous, ovien ja seinien pesu, ikkunoiden pesu kokemuksesta. Ulkosiivous - kiinteistöjen huolto (parkkipaikka, jalkakäytävä jne.), lentotuhkan puhdistus, jätesäiliöiden puhdistus; oksien, lehtien ja suurten maisemointijätteiden puhdistus, tarvittaessa myös niitto/leikkaus ja lumen poisto (käsin tai pienellä mekanismilla). Suoritamme sopimuksen mukaan myös asunnon, kiinteistön tai julkisten tilojen erikoissiivouksen. Hinta sisältää puhdistusaineiden kulut! Palvelun hinta sovitaan sopimuksen tai hintatarjouksen mukaan.
 • Ruohonleikkuu, lumenpoisto
  Ruohonleikkuu, lumenpoisto Tarjoamme myös ruohonleikkuu-/trimmaus- ja lumenpoistopalvelua (manuaalinen tai pieni mekanismi). Ruohonleikkuu trimmerillä, leikkurilla, traktorilla - 1 tunti / 18 euroa + km. Hinta riippuu niitettävän tai puhdistettavan alueen koosta ja niitto-/trimmaus- tai sadonkorjuukertojen määrästä. Palvelun hinnasta sovitaan.
 • Tekninen konsulttipalvelu
  Tekninen konsulttipalvelu 1) Teknisen konsultin palvelu hankinnan ja SA Kredexin hakemuksen valmistelun aikana: o Osa 1. Tarkista olemassa olevat asiakirjat. Analyysi tehdystä työstä ja olemassa olevista projekteista. Projektien uusiminen ja tarvittaessa asiantuntijan mukaan ottaminen. o Osa 2. Konsultointi suunnittelun aikana. o Osa 3. Rakennusurakan valmistelu ja toteutus. o Osa 4. Kredex-säätiön tukihakemuksen laatiminen ja täyttäminen. Teknisten konsulttien tarjoaminen rakentamisen aikana. Palvelun sisältö: Jälleenrakennustöiden koordinointi, mukaan lukien asiakkaan edustaminen ja konsultointi. Kommunikoimalla kuntien, suunnittelijan ja pääurakoitsijan kanssa, osallistuminen kaikkeen saneeraukseen liittyviin toimenpiteisiin ja tilaajan etujen turvaamiseen saneerauksen aikana; Osallistuminen työpajoihin Hankintaviranomaisen edustajana, neuvottelujen järjestäminen, suunnittelijan (suunnittelijoiden) ja rakennusyrityksen (yritysten) kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanon tarkastaminen urakoitsijan ja hankintaviranomaisen toimesta; Tarkastaa jälleenrakennustöiden suorittajien tarvittavat vakuutukset ja takuut ja tiedottaa asiasta Asiakkaalle; - Siltä osin kuin omistajalla ei ole valvontavelvollisuutta, Konsultin tehtävänä on myös järjestää jälleenrakennustöiden vastaanotto- ja seurantatarkastukset, osallistua mittauksiin, tarkastukseen; - Siltä osin kuin se ei ole omistajan vastuulla, Konsultti vastaa myös saneeraustöiden valmistelusta, Asiakkaalle Asiakkaan edustajana toimitetun prosenttiosuuden ja loppuasiakirjojen tarkastamisesta, konsultoinnista, puutteiden kirjaamisesta, valmistelusta raporttien tarkastus; Tarkastus, että saneeraustyön suorittajien jättämät laskut ovat tehtyjen sopimusten, töiden suorittamisen ja volyymien mukaisia. Tarvittaessa vastalauseiden ja perustelujen valmistelu ja valmistelu toimitettaviksi asianomaiselle urakoitsijalle; Rakennusaikataulujen toteutumisen seuranta ja mahdollisten ruuhkaen käsittely; Rakentajan toimittamien tositteiden ja laskujen hyväksymisen edellytysten tarkistaminen; Osallistuminen rakennusurakan lisä- ja muutostöiden analysointiin; Rakennustoiminnan aloittamiseen liittyvän toiminnan tarkastus.
 • Helpommat korjaukset
  Helpommat korjaukset Töiden tilaaminen: +372 55 666 811. Voit tilata myös yksinkertaisempia korjauksia (sisäviimeistelytyöt, sähkölaitteiden pienet korjaukset, oven lukkojen vaihto, huonekalujen kokoonpano jne.). Töiden hinta: Arkisin (9.00-18.00) 1.5.2021 alkaen 27,50 euroa + km/tunti Virka-aikana (18.00-9.00), lauantaina, sunnuntaina ja pyhäpäivinä 1.5.2021 alkaen 32,50 euroa + km/tunti. Korjaustyön hintaan lisätään poistumismaksu, jonka suuruus riippuu suoritettavan työn sijainnista. Tuntihinta ei sisällä materiaalikustannuksia!
 • Viemärien pesu talon sisällä
  Tarjoamme myös kotitalouksien viemärilinjojen siivouksen - 50 euroa/tunti plus alv.
 • Videokartoitus käyttöjärjestelmistä
  Videokartoitus käyttöjärjestelmistä Tilauksen yhteydessä teemme teknisistä järjestelmistä (viemäriputket, ilmanvaihtokanavat) videokartoituksen. Videokyselyn hinta - 1 tunti / 50 euroa plus alv. Palvelun tilaaminen +372 55 666 811 tai info@aoholding.ee
bottom of page